LumiSeis Quad 35 er på vei

MultiClient Geophysical (MCG) og Seismic Partner (SP) med verdens første Ultra High Density (UHD) multi-klient 3D hybrid-seismikkinnsamling i kvadrant 35 i Nordsjøen.

Drone photo: BGP Prospector on Q35

Node- og streamerindustrien har i lengre tid jobbet på hver sin front med å forbedre sine løsninger i den hensikt å konkurrere om de samme markedene. Hybridkonseptet LumiSeisTM fra Seismic Partner er utviklet med utgangspunkt i at ingen av disse teknologiene er ideelle på egenhånd. Tiden er derfor mer enn moden for å utnytte potensialet til kombinasjonen av disse to metodene.

LumiSeisTM er en optimalisert kombinasjon av streamere og havbunnsnoder. Det nye med denne innsamlingsmetoden er at alle data samles inn samtidig og med samme kilde. Dette gir en effektiv innsamling, både operasjonelt og kostnadsmessig, som gjør at prisen for dataene blir konkurransedyktig. Hybridmetoden gir mulighet for å summere de høyoppløselige streamerdataene med nodedata. I tillegg vil nodedatene bli brukt for a definere et mye bedre hastighetsfelt gjennom ‘Full Waveform Inversion’ (FWI). Dette vil gi bedre avbildning av undergrunnen som igjen vil gi nye muligheter innen leting og produksjon.

ROV brukes for nøyaktig posisjonering av nodene på havbunnen. Nodene legges ut både regionalt, for forbedret hastighetsmodell, og tett for forbedret belysning og fold over særlig interessante områder. Den nøyaktige ROV-baserte nodehåndteringen gjør også at LumiSeisTM-seismikken er ideell som baseline for framtidig 4D innsamling over produserende felt, forteller CEO Kristen Berli i Seismic Partner.

Quad 35 Hybrid MC3D prosjektet er 800 kvadratkilometer stort og dekker et modent område av Nordsjøen som blant annet inneholder funnene Nova og Vega (under utbygging), Aurora og Grosbeak. Nye høyoppløselige data vil forbedre avbildningen av øvre jura-sander og de komplekse forkastningene som dette området er kjent for. Dataene vil dermed være ideelle for oljeselskaper skal leter etter tilleggsressurser nær eksisterende infrastruktur.

MCG er operatør for prosjektet i kvadrant 35. CEO Tom Wolden forteller at de vurderer hybridkonseptet til å ha et stort kommersielt potensial både i Norge og internasjonalt, og at denne typen prosjekter passer godt inn i selskapets videre satsing. Wolden er fornøyd med interessen fra gode leverandører i forbindelse med prosjektet i kvadrant 35. De viktigste underleverandørene er BGP med UHD streamer og kilde, MagSeis Fairfield med «state of the art» havbunnsnoder, Reach Subsea med ledende ROV nodehåndtering, og DUG for prosessering av både streamer og nodedata.

Quad 35 Hybrid MC3D datainnsamlingen vil starte i august og avsluttes i september 2020. Fast Track data forventes klare i desember 2020.

For mer informasjon vennligst kontakt:

MCG

Tor Åkermoen
COO

Mob: +47 952 11 965
E-posttor.akermoen@mcg.no         

Seismic Partner

Kristen Berli
CEO

Mob: +47 905 06 786
E-postkristen.berli@seismicpartner.com       

News archive
Copyright © Seismic Partner AS
Cookies and privacy