PXGeo 2 har nå mobilisert og er i gang med innsamlingen av vårt nye prosjekt

Båten var ferdig mobilisert den 1 september og er nå over halvveis med innsamlingen av dette spennende prosjektet som er en naturlig utvidelse av vårt eksisterende datasett fra 2020.

I forkant av PXGeo 2’s ankomst har Amar Fortune lagt ut i alt ca 750 noder, 500 fra Geospace og 250 fra Seisnode. Denne operasjonen gikk etter planen, og nodene vil bli hentet opp av samme båt, så snart PXGeo 2 er ferdig med sin del av jobben.

Prosjektet

GeoexMCG og Seismic Partner gjennomførte i 2020 verdens første multiklient hybrid-innsamling i kvadrant 35 i Nordsjøen nær Trollfeltet. Selskapene samarbeider også nå om utvidelsen nordover, og er nå i gang med ny innsamling som blant annet dekker Gjøa feltet.

Planen er å samle inn ca 500 kvkm nå, for så å returnere i 2023 for å samle inn det resterende helt i nord.

Kapitalutvidelse og veien videre

Seismic Partner har hentet ca 70 millioner kroner i 2022 til finansiering av nye prosjekter og utvikling av selskapet. Vi er i gang med å styrke staben innen salg og forretningsutvikling. I tillegg til Q35 ser vi allerede på nye prosjektmuligheter for 2023.

News archive
Copyright © Seismic Partner AS
Cookies and privacy